1447775158008_HAMID FOROOTAN-8.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  در جلسه ۱۱۲ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، راه اندازی چهار رشته در مقطع کارشناسی علوم اجتماعی مصوب شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، در ابتدای این جلسه دکتر جمشیدیها رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی چارچوب پیشنهادی درباره بازنگری در رشته‌ها و گرایش‌های علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی را تبیین کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این زمینه با اشاره به سوابق تجمیع در گرایش‌های رشته علوم اجتماعی از ادغام گرایش خدمات اجتماعی در گرایش مددکاری اجتماعی خبر داد.

پس از سخنان وی اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که مهمترین نکات مطرح شده شامل: ایجاد گرایش در مقطع کارشناسی برخی از شاخه‌های این رشته، در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع در تقسیم‌بندی این رشته، آمایش دقیق رشته علوم اجتماعی، دقت بیشتر در تقسیم بندی رشته‌ها و گرایش‌ها، کاربردی و موضوع محور بودن تقسیم‌بندی رشته علوم اجتماعی، اهمیت رشته علوم اجتماعی در پیشرفت و رشد و حل معضلات اجتماعی و تقویت جنبه‌های مهارتی گرایش‌های رشته علوم اجتماعی مانند روزنامه‌نگاری بود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان جلسه و با رأی مثبت اعضا چهار رشته در دوره کارشناسی به تفکیک به تصویب رسید.