دکتر محمد روشنسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد: کار رسیدگی به شکایت های واصله دانشگاهی آغاز شد.

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین جلسه هیات عالی تجدید نظر و رسیدگی به شکایات، موضوع تبصره ماده واحده ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور تمامی اعضاء و محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری ۲۲ دی ماه ۹۴ در محل دفتر وزارتی تشکیل شد.

ارایه گزارش عملکرد دبیرخانه هیات عالی تجدید نظر

وی ادامه داد: دراین جلسه، گزارش عملکرد دبیرخانه هیات و استقرار پرونده‌های ارسالی از دیوان عدالت اداری و اختصاص تعدادی از کارشناسان برای انجام امور کارشناسی و پیگیری مصوبات جلسه قبل، به وسیله معاون حقوقی و امور مجلس ارایه شد.

عدم تداخل وظایف هیات عالی جذب و هیات عالی تجدید نظر

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: در ادامه، برای اینکه مشخص شود، وظایفی که برعهده هیات عالی جذب گذاشته شده، تداخلی با وظایف هیات عالی تجدید نظر ندارد، تبصره‌ای به شیوه‌نامه هیات عالی تجدید نظر، اضافه شد.

چگونگی صدورحکم اعضاء و روسای کارگروه‌ها

وی با اشاره به کارگروه‌های هیات عالی تجدید نظر گفت: در این جلسه مقرر شد، حکم اعضاء و روسای کارگروه‌ها، ابتدا توسط هیات عالی تایید شود و سپس به وسیله مقام وزارت صادر شود.

انتصاب روسای دو کارگروه دانشجویی و ویژه

روشن تصریح کرد: روسای دو کارگروه‌ دانشجویی آموزشی و کارگروه ویژه نیز در این جلسه انتخاب و منصوب شدند بنابراین اکنون هیات عالی تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات وزارت علوم آمادگی رسیدگی‌های معمول به پرونده‌های ارجاعی از سوی دیوان عدالت اداری را دارد.

آمادگی هیات عالی وزارت علوم برای رسیدگی به طرح دعوی

وی خاطرنشان کرد: البته تمامی کسانی که بخواهند براساس این مصوبه و براساس صلاحیت های این هیات در وزارت علوم طرح دعوی کنند، وزارت علوم آمادگی لازم را برای رسیدگی به این موارد داشته و دارد.

پیش بینی شیوه نامه یکسان برای هیات عالی سه نهاد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآورشد: ما اولین نهادی‌ هستیم که بین نهادهای سه گانه‌ای که باید هیات عالی تجدید نظر را تشکیل می دادند، این هیات را تشکیل داده ایم، امیدواریم بتوانیم با توجه به پیش بینی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفته شیوه نامه یکسانی برای هر سه نهاد به تصویب برسانیم.

تجربیات هیات عالی وزارت علوم در اختیار وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد

وی ادامه داد: تجربیاتی که تا کنون دراین مسیر اندوخته شده به سرعت در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده شد، تا آنها نیز از این الگو پیروی کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: دو نهاد دیگر درحال حاضر مشغول تدوین شیوه نامه بوده و فعالیت‌ های اجرایی هیات مذکور را آغاز نکرده اند، این درحالی است که وزارت علوم رسیدگی به پرونده‌ها را نیز آغاز کرده است.

رسیدگی به پرونده ها آغاز شد

وی یادآورشد: رسیدگی به پرونده‌ها‌ را آغاز کرده ایم و بر حسب آیینی که برای رسیدگی به این پرونده‌ها پیش بینی شده، با این روش، به دعاوی رسیدگی می کنیم.

چگونگی رسیدگی به پرونده ها و مدت زمان رسیدگی

روشن در پاسخ به این سئوال که آیا زمانی برای رسیدگی به پرونده‌ها مشخص شده است گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها بستگی به موضوع، میزان تحقیقی که باید صورت گیرد، و اسنادی  که جمع آوری شود دارد بنابراین درهیچ رسیدگی اعلام نمی شود که حداکثر چند روز باید یک پرونده رسیدگی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود:  ما تلاش می‌کنیم به سرعت و با حذف تشریفات، البته به گونه‌ای که نافی حقوق مراجعان نباشد، رسیدگی‌ها را انجام دهیم.

وی درباره زمان برگزاری جلسات افزود: جلسات به صورت دو هفته یکبار تشکیل خواهد شد و به محض اینکه موعد رسیدگی تعدادی از پرونده‌ها در هیات رسیده باشد، هیات هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه خواهد  داد.