علی فیروزنیا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – بجنورد – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی گفت: توسعه طرح ساها مهم‌ترین برنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان در سال جاری است.

علی فیروزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به وجود ظرفیت‌های بالای آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی، طرح ساها بهترین فرصت در راستای تقویت و توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی است.

وی توسعه طرح ساها را یکی از برنامه مهم دانشگاه آزاد اسلامی استان در سال جاری عنوان کرد و گفت: برای توسعه این طرح بایستی تمام واحدها و مراکز مشارکت و همکاری داشته باشند.

 فیروزنیا اظهار کرد: اجرای طرح ساها در مدیریت منابع و مصارف آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی نقش مهمی دارد به طوری که در سال جاری از طریق این طرح ۱۳۰ میلیون ریال درآمدزایی برای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی ایجاد شده است.

وی افزود: توسعه بخش‌های صنعتی، تحقیقاتی و پژوهشی نیز از دیگر اهداف توسعه طرح ساها در دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی گفت: در اجرای طرح ساها می‌توان از امکانات آن برای کمک به حوزه‌های دولتی و خصوصی بهره‌امند شد تا شاهد رشد پژوهش و تحقیقات در این حوزه‌ها باشیم.