باقر لاریجانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: نقشه آمایش بین المللی تدوین شده و تا پایان امسال هم تمامی برنامه های آموزشی مصوب وزارت بهداشت به انگلیسی ترجمه می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در جمع سرپرستان مناطق آمایشی کشور از آنها خواست اقدامات صورت گرفته در راستای ماموریت های واسپاری شده و بسته های تحول و نوآوری را با دیگر مناطق به اشتراک بگذارند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت تا پایان سال جاری، نقش مناطق آمایشی در تحقق این برنامه ها را تشریح کرد.

لاریجانی با قدردانی از همکاری دانشگاهها در سامانه EducationIran ، حرکت در مسیر نقشه آمایش بین الملل و توسعه ظرفیتهای بین المللی سازی در دانشگاههای منطقه را از برنامه های مورد انتظار از دانشگاهها بیان کرد.

وی اظهار داشت: نقشه آمایش بین المللی تدوین شده و در اجلاس آتی معاونین آموزشی دانشگاهها در تاریخ ۱۵ بهمن ماه نهایی خواهد شد.

معاون آموزشی با بیان اینکه تاکنون ۲۵۰ برنامه آموزشی به زبان انگلیسی ترجمه شده،‌ اعلام کرد: تا پایان امسال کلیه برنامه های آموزشی مصوب وزارت بهداشت ترجمه شده و بر روی سایت قرار می گیرند.

وی تشکیل شورای اخلاق پزشکی را از جمله امور مهمی ذکر کرد که پیگیری آن در مناطق آمایشی موجب نهادینه سازی اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی می شود و گفت: انتظار می رود مصوبات شورای عالی اخلاق پزشکی کشور با برنامه های روشنی از همین مجرا در سطح مناطق پیگیری شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت توسعه آموزش مجازی را از اقدامات مهم در آموزش علوم پزشکی برشمرد و تاکید کرد: باید زیرساخت های گسترش آموزش مجازی در مناطق گسترش یابد و یک حوزه فعال در منطقه به منظور ملی شده برنامه ها با دانشگاه علوم پزشکی مجازی همکاری کند.

لاریجانی استقرار مرکز سنجش و مرکز سنجش صلاحیت بالینی در منطقه، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای آزمون های الکترونیکی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی را از ملزومات ارتقاء نظام ارزیابی و  آزمون ها برشمرد و گفت: برنامه ریزی هایی برای برگزاری آزمون های بورد در مناطق صورت گرفته و به زودی به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت نظام های رتبه بندی را عاملی برای ایجاد رقابت سازنده بین دانشگاههای مستقر در مناطق ذکر کرد و افزود: انتظار می رود اعتباربخشی موسسات آموزشی و بیمارستان های آموزشی تا پایان سال جاری در مناطق آمایشی انجام شود.

وی راه اندازی بیمارستان های جامع زنان،‌ بهره مندی از ظرفیت کلینیک های ویژه برای آموزش و تهیه شناسنامه تجهیزات آموزشی گروهها، دانشکده ها و بیمارستانها را در مناطق آمایشی مهم برشمرد. 

لاریجانی اظهار داشت: سالانه تعدادی نیروی تخصصی در کشور فارغ التحصیل می شوند که می توان با تسهیل برخی فرایند های اداری به خوبی از این افراد در نظام آموزش علوم پزشکی بهره برداری کرد. بخشنامه ای اخیرا به دانشگاهها ارسال شده که بتوانند بدون نیاز به طی مراحل دست و پا گیر اداری از این نیروهای متعهد خدمات آموزشی استفاده کنند.

وی با اشاره به حرکت های خوبی که در راستای اجرای بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در دانشگاهها و مناطق انجام شده گفت: مناسب است مناطق آمایشی کشور با ایجاد سایت ویژه منطقه و درج مرتب  رویدادها به استفاده سایر مناطق آمایشی از تجربیات موفق در سطح کشور کمک کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های جاری معاونت آموزشی گفت: به منظور تمرکز زدایی و تسهیل فرایندهای آموزشی در دانشگاهها،‌ علاوه بر برنامه های تحول و نوآوری درنظر است برخی از برنامه های جاری همانند بازدیدهای ادواری از دانشگاهها توسط مناطق آمایشی صورت پذیرد.

وی به روند رشد علمی کشور طی سالهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این روند نشان می دهد که مرجعیت علمی در برخی از حوزه ها دست یافتنی است و انتظار می رود مناطق آمایشی با شناخت ظرفیتهای منطقه، نقاطی قابلیت کسب مرجعیت علمی دارد را شناسایی کرده و ضمن تدوین ترجمان مرجعیت علمی و آینده نگاری از اعضای هیات علمی و مراکزی که می توانند کمک کنند، حمایت کنند. 

لاریجانی با اشاره به حرکت خوبی که در راستای گسترش آموزش پاسخگو در کشور ایجاد شده، گفت:‌ شناسایی نیاز و بازمهندسی منابع انسانی منطقه از جمله حیطه هایی است که مناطق آمایشی می توانند با وزارت بهداشت همکاری کنند.

وی به بخشنامه تربیت پرستار در بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: انتظار می رود مناطق با  اجرای صحیح این بخشنامه نیازهای منطقه به پرستار را برآورده کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تشکیل شورای کنترل راهنماهای بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی را یکی دیگر از برنامه هایی ذکر کرد که طی ماههای اخیر باید پیگیری شود و گفت: مناطق آمایشی با تشکیل این شوراها و همکاری با بیمارستان های منطقه می توانند به عنوان بازوی مشورتی وزارت بهداشت در این امر ایفای نقش کنند.

لاریجانی از مناطق آمایشی کشور خواست در بازنگری برنامه های های آموزشی با دبیرخانه های معاونت آموزشی همکاری کنند و بر اساس نیازها و اقتضائات بومی منطقه، نسبت به تدوین و پیشنهاد رشته مقاطع جدید، راه اندازی دانشکده، قطب علمی و مراکز آموزشی خصوصاً در زمینه مأموریتهای واسپاری شده منطقه اقدام کنند.