مجتبی صدیقیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: طی چند روز گذشته موضوعی مبنی بر عدم حضور دانشجویان تاجیکستانی در ایران میان مسئولان دو کشور مطرح نشده است.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همچنان مباحث تفاهم نامه فرهنگی میان دو کشور ایران و تاجیکستان درحال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: براساس تفاهم نامه های فرهنگی دو کشور ایران و تاجیکستان همچنان موضوع حضور دانشجویان این کشور برای ادامه تحصیل در ایران دنبال و پی گیری می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: تاکنون صحبتی درخصوص عدم حضور دانشجویان تاجیکستانی به کشور ایران میان مسئولان آموزش عالی دو کشور صورت نگرفته و تبادلات آموزشی و علمی دو کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته در برخی رسانه ها خبری مبنی بر عدم حضور دانشجویان تاجیکستانی به کشور ایران به دلیل حفظ امنیت آنها اعلام شده بود.