خوابگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تفاهم نامه همکاری امضاءکردند .

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تفاهم نامه همکاری امضاءکردند. این تفاهم نامه به منظور نظارت کارآمد بر تمام خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی، فی مابین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر منعقد شد:

ماده ۱ ـ تعاریف:

صندوق: صندوق رفاه  دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ناجا: پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، دانشگاه: تمام مراکز آموزش عالی به غیر از دانشگاه های علوم پزشکی، شورای نظارت و ارزیابی: شورایی متشکل از تمام معاونان دانشجویی و مدیران حراست دانشگاه‌ها و روسای موسسات غیر انتفاعی شهرستان که وظیفه نظارت و ارزیابی را بر عهده دارند، دانشگاه ناظر: دانشگاهی است که توسط شورای نظارت و ارزیابی به عنوان ناظر انتخاب و معرفی می شود، خوابگاه: خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی، خوابگاه دار: اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار و اداره کننده خوابگاه دارای مجوز، سرپرست خوابگاه: اشخاص حقیقی که به نمایندگی از خوابگاه دار سرپرستی و مدیریت خوابگاه را بر عهده دارند و دارای صلاحیت های اعلامی از سوی شورای نظارت و ارزیابی  هستند، متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی خواهان تاسیس و اداره خوابگاه دانشجویی غیر دولتی.

ماده ۲ ـ هدف:

ساماندهی خوابگاه های دانشجویی غیردولتی

ساماندهی و نظارت بهینه بر تمام خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی دارای مجوز از شوراهای نظارت و ارزیابی، نظام‌مند ساختن اخذ استعلامات از ناجا و تبیین راهکارهای مناسب جهت برخورد با خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی متخلف و یا فاقد مجوز.

ماده ۳ ـ موضوع همکاری:

۱ ـ تعامل مناسب بین ناجا، صندوق، دانشگاه و شوراهای نظارت و ارزیابی جهت تحقق اهداف مندرج در (ماده ۲). ۲ ـ پشتیبانی انتظامی از مرجع صدور مجوز در برخورد با آن دسته از خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی مجاز و یا غیر مجازی که به تشخیص شوراهای نظارت و ارزیابی مرتکب تخلف شده و برخورد قانونی در چارچوب ماموریت های ناجا با متخلفین.

تبصره ۱: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات در خوابگاه، موضوع توسط مراجع ذیصلاح (دانشگاه ناظر، شوراهای نظارت و ارزیابی، صندوق) پیگیری قانونی شده و مراتب حسب ضرورت به ناجا منعکس می شود.

برخورد قانونی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات انتظامی ابلاغی ناجا

تبصره ۲: در صورت مشاهده هرگونه جرم و یا تخلف از ضوابط و مقررات انتظامی ابلاغی ناجا در خوابگاه و ارسال گزارش آن به ناجا از سوی شوراهای نظارت و ارزیابی و یا مراجع مشخص شده در این تفاهم نامه، ناجا ضمن تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به مراجع قضایی، مراتب را به صورت مکتوب به شوراهای نظارت و ارزیابی اعلام و آن شورا موظف است، برابر نظریه ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

در صورت نیاز به تعطیلی خوابگاه پس از بررسی موضوع و تعیین تکلیف دانشجویان ساکن خوابگاه مراتب را به صورت مکتوب به ناجا اعلام کند تا ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره ۳: تعطیلی موقت خوابگاه‌هایی که دارای مجوز فعالیت از شوراهای نظارت و ارزیابی هستند، توسط ناجا و با هماهنگی شورای نظارت و ارزیابی صورت می پذیرد.

الزام به شناسایی خوابگاه های فاقد مجوز

تبصره ۴: ناجا، اعضای شوراهای نظارت و ارزیابی و دانشگاه‌ها مکلف‌اند خوابگاه‌های فاقد مجوز را شناسایی و به صورت مکتوب به شوراهای نظارت و ارزیابی اعلام کنند.

شوراهای نظارت و ارزیابی، پس از بررسی موضوع و تعیین تکلیف دانشجویان ساکن در این گونه خوابگاه‌ها مراتب را به صورت مکتوب به ناجا اعلام کنند تا ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره ۵: صاحبان خوابگاه‌ها مکلفند پیش از بکارگیری و استخدام کارکنان، آنان را به دانشگاه ناظر معرفی کنند تا پس از اخذ نظریه ناجا نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم به عمل آورند.

۳ -خوابگاه داران مکلفند مشخصات کامل ساکنین خوابگاه شامل: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، صادره، کد ملی، نام پدر، نام خوابگاه، شماره دانشجویی، شماره اتاق، نام دانشگاه، رشته تحصیلی و همچنین تغییرات صورت گرفته را طی فهرستی به دانشگاه و ناجا به صورت دستی یا مکانیزه ارسال کنند.

۴ ـ ناجا در صورت دریافت گزارش یا درخواست صندوق، شوراهای نظارت و ارزیابی و دانشگاه ناظر نسبت به اعزام کارشناس برای انجام بازدیدهای تخصصی تیمی و انفرادی اقدام می کند.

۵ ـ صاحبان مجوز یا سرپرست خوابگاه‌ها مکلف هستند همکاری لازم با مامورین ناجا به عمل آورند.

الزام به حضور صاحب مجوز در خوابگاه طی زمانی که خوابگاه دایر است

۶ ـ در تمام ایامی که خوابگاه دایر است حضور صاحب مجوز یا سرپرست در خوابگاه الزامیست.

۷ ـ مرجع صدور مجوز (شوراهای نظارت و ارزیابی) مکلف است ضوابط انتظامی مورد نظر ناجا را به خوابگاه ها اعلام کند.

۸ ـ مفاد این تفاهم نامه برای اطلاع و اجراء از سوی ناجا به واحدهای تابعه و از سوی صندوق به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

۹ ـ این تفاهم نامه در صورت نیاز به تغییرات با توافق طرفین و طی متممی قابل بررسی، تغیر و اجرااست.

ماده ۴ ـ تعهدات طرفین: صدور مجوز تاسیس خوابگاه پس از احراز شرایط اولیه فرد و مکان از سوی دانشگاه ناظر، تایید و احراز صلاحیت های فردی متقاضی و انتظامی و ترافیکی مکان از سوی ناجا، توسط شوراهای نظارت و ارزیابی صورت می گیرد.

تبصره ۱: ناجا موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت نامه استعلام از دانشگاه ناظر نسبت به اعلام پاسخ اقدام کند.

تبصره ۲: پرونده برابر مدارک مورد نیاز و منطبق با ضوابط و مقررات ناجا به شرح زیر در دانشگاه ناظر تشکیل و توسط متقاضی و یا خوابگاه دار تحویل دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) گردد:

۱ ـ اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات.۲ ـ دو قطعه عکس جدید ۴*۳.۳ ـ اصل کارت ملی و پایان خدمت و کپی آنها (پشت و رو) .۴ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.۵ ـ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر.

تبصره ۳: شرایط متقاضیان افتتاح خوابگاه:

۱ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر، ۲- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و برخورداری از حسن شهرت، ۳ ـ عدم وابستگی به تشکل های غیر قانونی، ۴ ـ نداشتن سوء پیشینه.

تبصره ۴: مسئولیت تطبیق و تایید فتوکپی دریافتی با اصل مدارک آن بر عهده دانشگاه ناظر است.

تبصره ۵: صاحبان مجوز خوابگاه ها تحت هیچ شرایطی حق واگذاری یا انتقال مجوز به غیر را ندارند.

تبصره ۶: دانشگاه موظف است فقط به خوابگاه هایی که دارای مجوز فعالیت از سوی شوراهای نظارت و ارزیابی می باشند، دانشجو معرفی کند.

ماده ۵ ـ نحوه هماهنگی:

جلسات مستمر سالیانه و یا بر حسب ضرورت و با حضور مسئولان و نمایندگان طرفین این تفاهم نامه به منظور برنامه ریزی های لازم و بررسی مشکلات اجرای مفاد این تفاهم نامه و موارد مرتبط با آن برگزار شده و تصمیمات به موقع جهت اجراء از طریق سلسله مراتب به رده های تابعه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶ ـ مندرجات:

این تفاهم نامه در ۶ ماده، ۹ بند، ۱۱ تبصره و ۲ نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم و به امضاء طرفین رسید و از تاریخ اعلام شده مفاد آن قابلیت اجراء دارد.