مسابقات ریاضی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر گروه رشته ریاضی کاربردی واحد علوم تحقیقات گفت: رشته ریاضیات مالی در مقطع کارشناسی ارشد سال آینده در این واحد دانشگاهی راه اندازی می شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

رشته ریاضیات مالی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محسن رستمی مال خلیفه گفت: مرکز تحقیقات بهره وری واحد علوم و تحقیقات با هدف ارزیابی عملکرد، بهره وری، کارایی و اثربخشی ارگان ها و دستگاه های مختلف کشور راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: برنامه داریم رشته های ریاضیات مالی و ریاضیات زیستی در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد راه اندازی شود.

مدیر گروه رشته ریاضی کاربردی واحد علوم تحقیقات بیان داشت: ایجاد شرکت دانش بنیان در گروه ریاضی کاربردی با همکاری سایر گروه های مرتبط مانند صنایع و مدیریت در دستور کار این واحد است.

رستمی مال خلیفه از قرار داشتن واحد علوم و تحقیقات در جایگاه دوم رشته ریاضیات کاربردی در جهان با اختلاف یک رکورد علمی پس از دانشگاه علوم و تکنولوژی چین خبر داد و گفت: این گروه دارای دو نشریه علمی پژوهشی به نام های ریاضیات صنعتی و پژوهش های نوین در ریاضی است.

وی با اشاره به توجه ویژه به بحث ریاضیات فازی در جهان و ورود آن به صنایع گوناگون افزود: هدف مطالعات رشته ریاضیات کاربردی، بهینه سازی و به عبارت دیگر پاسخ دهی حداکثری به تقاضا با امکانات محدود و صرف کمترین هزینه است.