دانشگاه تهران سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون اداری و مالی دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه از سازمان برنامه و دولت درخواست دارد تا در برنامه ششم بودجه ای را به صورت اختصاصی برای تجهیز و نوسازی زیرساخت های این دانشگاه اختصاص دهد.

حسین گلدان ساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عمر ساختمان ها، آزمایشگاه ها و زیر ساخت های فنی این دانشگاه بسیار زیاد است و با بودجه های فعلی نمی توان به موضوع نوسازی و تجهیز این مکان ها در دانشگاه تهران اقدام کرد.

وی افزود: عمر برخی از ساختمان های این دانشگاه حدود ۸۰ است که اکنون آنها جزء میراث فرهنگی کشور بشمار می روند بنابراین باید فکری برای نوسازی و تجهیز آنها کرد.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران تاکید کرد: سال ها است به دلیل کمبود بودجه این دانشگاه نتواسته مجموعه ساختمان ها و زیرساخت های فنی و آزمایشگاه های خود را تجهیز و به روز رسانی کند بنابراین از سازمان برنامه و دولت درخواست داریم تا فکری به حال این دانشگاه کنند و در برنامه ششم توسعه بودجه ای اختصاصی در این زمینه به دانشگاه اختصاص دهند.

گلدان ساز گفت: درحال حاضر بخش زیادی از ساختمان های آزمایشگاهی و تجهیزات موجود در این مکان ها نیازمند به بازسازی و به روز رسانی هستند که دانشگاه تهران بودجه لازم برای اجرای این برنامه را ندارد.

وی تصریح کرد: مکاتبات زیادی با دولت، مجلس و سازمان برنامه داشتیم که این نهادها بودجه ای برای رفع مشکلات ساختمانی و زیر بنایی به این دانشگاه اختصاص دهند اما تاکنون نتیجه نگرفته ایم.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران گفت: درحال حاضر ۸۰ درصد تولیدات علمی کشور مربوط به دانشگاه های بزرگ است که اگر می خواهیم این اقتدار حفظ شود باید بودجه های خاصی برای رفع مشکلات ساختمانی و زیرساخت های آزمایشگاهی به این دانشگاه ها اختصاص یابد.