آزمون دانشنامه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – زمان شروع ثبت‌نام داوطلبان آزمون استخدامی «دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» تغییر کرد و زمان جدید در فرصت بعدی اعلام می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شده بود که ثبت نام از «دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» از روز سه شنبه ۲۲ دیماه آغاز می شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرده است که به دلیل تسهیل در امر ثبت نام، ثبت نام دستیاران به تعویق افتاد.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این تصمیم به منظور فراهم کردن فرصت مطالعه دفترچه‌‌های آزمونهای استخدامی «مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی» و «دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» و امکان انتخاب مناسب تر از بین فرصت های شغلی اعلام شده و تسهیل در امر ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط تعیین شده در هریک از دفترچه ها اتخاذ شده است.

زمان شروع ثبت‌نام از داوطلبان آزمون استخدامی «دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» متعاقباً پس از پایان مهلت ثبت نام آزمون استخدامی«مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور» اعلام و ثبت‌نام از داوطلبان واجد شرایط در زمان تعیین شده انجام خواهد پذیرفت.