دانشگاه علمی کاربردیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: مراکز این دانشگاه در ۵ سطح رتبه بندی می شوند که نتایج این رتبه بندی تا پایان امسال اعلام خواهد شد.

رتبه بندی دانشگاه های علمی کاربردی

محمداخباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رتبه بندی مراکز دانشگاه علمی کاربردی در مرحله دوم قرار دارد که در این مرحله اطلاعات مراکز راستی آزمایی می شوند.

وی افزود: بعد از این مرحله اطلاعات مراکز براساس شاخص های تدوین شده در دانشگاه ارزیابی می شوند و براین اساس تا پایان سال جاری رتبه بندی مراکز این دانشگاه نهایی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: مراکزی که براساس این رتبه بندی از سطح کیفی مطلوب برخوردار نباشند و نتوانند خود را اصلاح کنند به مرور زمان حذف خواهند شد.

اخباری گفت: پذیرش، ظرفیت و ارائه رشته تحصیلی به مراکز دانشگاه براساس نتایج رتبه بندی صورت می گیرد.