سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ابتدای سال جدید میلادی (۲۰۱۶) به پایگاه اطلاعاتی SAGE دسترسی دارد.

 

مرضیه گلچین مدیر بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه، در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  یکی از قوی‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف از قبیل علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم پزشکی و بهداشتی، علوم زیستی و مهندسی ا. SAGE است. 
وی درباره ویژگی‌های این پایگاه همچنین گفت: این پایگاه مشتمل بر بیش از ۲۵۰ هزار مقاله از ۵۰۰ ژورنال تماماً بازبینی شده است، ضمن آنکه دسترسی به آرشیو تا سال ۱۹۹۹ میلادی، از طریق آن امکانپذیر است. 
گلچین افزود: پایگاه اطلاعاتی SAGE، پوشش دهنده موضوعات مختلف همچون علوم رفتاری (۹ ژورنال)، علوم پزشکی پایه (۳۳ ژورنال)، پزشکی کلینیکال (۷۱ ژورنال)، معلولیت (۳ ژورنال)، پرستاری (۲۷ ژورنال)، موضوعات مختلف پزشکی (۲۴ ژورنال)، مطالعات اجتماعی در خصوص سلامت (۷ ژورنال)، خشونت و رفتارهای پر خطر (۶ ژورنال)، روان‌درمانی و مشاوره (۸ ژورنال)، روان‌کاوی و تحلیل روانی (۱ ژورنال)، روان‌شناسی (۸۳ ژورنال)، روش تحقیق (۳۰ ژورنال)، خدمات اجتماعی و سیاست اجتماعی (۱۲ ژورنال)، جامعه‌شناسی (۹۴ ژورنال)، آمار (۳ ژورنال)، الهیات و علوم دینی (۱۳ ژورنال)، علوم تربیتی و آموزش (۸۱ ژورنال)؛ می‌باشد. 
 وی تصریح کرد: علوم تغذیه (۱ ژورنال)، مردم‌شناسی و باستان‌شناسی (۱۹)، مطالعات قومی و نژادی (۱۵ ژورنال)، زبان‌شناسی (۱۲ ژورنال)، ادبیات (۳ ژورنال)، موسیقی (۸ ژورنال)، فلسفه (۸ ژورنال)، تاریخ (۱۶ ژورنال)، مدیریت و بازرگانی (۶۰ ژورنال)، ارتباطات و رسانه (۳۷ ژورنال)، علم مواد (۱۹ ژورنال)، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (۴۶ ژورنال)، جرم‌شناسی و حقوق جنایی (۲۶ ژورنال)، مطالعات فرهنگی (۲۸ ژورنال)، اقتصاد و توسعه (۲۵ ژورنال)،، مهندسی (۱۶ ژورنال)، علوم محیطی (۴ ژورنال)، مطالعات خانواده (۹ ژورنال)، علوم جنسیتی (۱۱ ژورنال) و جغرافیا و علوم محیطی (۱۸ ژورنال)، کارگزینی و منابع انسانی (۱۳ ژورنال) نیز از دیگر موضوعات قابل دسترسی از طریق پایگاه اطلاعاتی sage است. 
مدیر بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه همچنین تصریح کرد: ژورنال‌ها و مقالات بیش از ۲۲۵ انجمن تخصصی علمی و دانشگاهی نیز توسط SAGE منتشر می‌شود که دسترسی به آن‌ها از طریق این پایگاه اطلاعاتی امکانپذیر است.