درس اخلاق آیت الله شیخ نصرالله شاه آبادی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر دفتر مطالعات تربیتی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه از تدوین نظام جامع تهذیبی حوزه‎های علمیه خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کاظم علی‌محمدی با اشاره به اهمیت برنامه‌های اخلاقی و تربیتی در اسلام و به خصوص در حوزه های علمیه اظهار داشت: بررسی سیر تربیتی و اخلاقی حوزه‌های علمیه در طول سابقه بیش از هزار ساله‌ آن، گویای این واقعیت است که تربیت‌مداری و اهتمام اساتید و طلاب به امر تهذیب نفس و خودسازی، اساس و زیربنای تمامی اهداف و برنامه‌های علمی آن بوده است.

وی افزود: گرچه در گذشته، فرایند نظام‌مندی در این امر وجود نداشته است ولی به واسطه هدایت و راهنمایی اساتید و مربیان صاحب نفس و مهذّب و در یک رابطه استاد و شاگردی که چهره به چهره، در مدرسه‌ای کوچک و محدود، بر جزئیات امور طلاب اشراف داشتند، تا حدود زیادی امر تهذیب حوزه‌ها پیش می‌رفت.

مدیر دفتر مطالعات تربیتی معاونت تهذیب حوزه های علمیه بیان داشت: در حال حاضر با توجه به گسترش روزافزون مدارس علمیه، فراوانی طلاب و کمبود اساتید مهذب از یک سو و بروز و ظهور آسیب‌ها و مشکلات اخلاقی و تربیتی فراوانی که در جامعه و به تبع آن تا حدودی در میان طلاب شاهد هستیم، دیگر نمی‌توان به همان شکل سنتی گذشته امر خطیر تهذیب را در حوزه پیش برد و ضروری است که به شکل منسجم‌تر و نظام‌مندتری به امر تربیت طلاب اهتمام ورزید.

وی ادامه داد: بنابراین و با توجه به تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تدوین نظام جامع پرورشی و اخلاقی حوزه و نیز مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه و ابلاغیه مدیر حوزه های علمیه، نظام جامع تهذیبی حوزه‌های از سوی معاونت تهذیب تدوین شد.

حجت الاسلام علی‌محمدی با اشاره به برخی از جزئیات این طرح تصریح کرد: برای انجام مطالعات و بررسی‌های مورد نیاز در این پژوهش، از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد و در مجموع بیش از ۶۰ مدرسه از ده استان کشور بررسی و از ظرفیت کارشناسی و دیدگاه‌های تربیتی و تهذیبی بیش از ۱۹۰ نفر (۶۸ مدیر، ۵۲ معاون تهذیب، ۴۰ استاد مدرسه و ۲۷ نفر) از کارشناسان مباحث اخلاقی و تربیتی و بزرگان حوزه کمک گرفته شد.

وی با اشاره به مراحل تدوین این طرح یادآورشد: این نظام‌نامه به صورت مأموریت‌محور و بر اساس اهداف و مأموریت‌های معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه تنظیم شده و اهداف و برنامه‌های تربیتی و تهذیبی خود را در دو عرصه تربیت اخلاقی- عبادی و تربیت خانوادگی محدود کرده است.

مدیر دفتر مطالعات تربیتی معاونت تهذیب با اشاره به اینکه  نظام جامع تهذیبی حوزه در پنج فصل تدوین شده استف بیان داشت: فصل اول به کلیات پژوهش اشاره دارد و مشتمل بر بیان مسأله، مفهوم‌شناسی، اهداف، ضرورت و پرسش‌ها و پیشینه پژوهش است؛ در فصل دوم نیز مبانی، اصول و روش‌های تربیتی در مکتب اهل بیت(ع) مورد بحث قرار گرفته است.

وی گفت: فصل سوم هم در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست به اهداف تربیت در حوزه‌های علمیه اختصاص دارد و این اهداف در دو ساحت تربیت اخلاقی ـ عبادی و تربیت خانوادگی پی‌گیری شده است. بخش دوم به ترسیم سیمای آرمانی طلبه اشاره دارد.

حجت‌الاسلام علی‌محمدی با بیان اینکه فصل چهارم به عوامل و موانع مؤثر تربیت اخلاقی در حوزه‌های علمیه پرداخته است، خاطرنشان ساخت: فصل پایانی نیز به مراحل تربیت اخلاقی در سطوح مختلف حوزه‌های علمیه اختصاص یافته و در آن اهداف تربیتی وتهذیبی در دو ساحت تربیت اخلاقی‌ـ عبادی و تربیت خانوادگی برای پایه‌های ده‌گانه حوزه مرحله‌بندی شده و روش‌ها و راهکارهای دست‌یابی به این اهداف بیان شده است.

به گفته وی، طرح نظام جامع تهذیبی حوزه هم اکنون برای بررسی و تصویب نهایی به مسئولان ذیربط در مرکز مدیریت حوزه های علمیه ارائه شده است.