1446189090527_abdolvahed mirzazadeh-12.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  آزمون عملی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی، برای اولین بار به صورت کشوری برگزار شد.

آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، در این آزمون که در روز ۱۷ دیماه ۱۳۹۴ به طور همزمان در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و سه واحد دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ایستگاهی (آزمون ساختارمند عینی بالینی) برگزار گردید، کارورزان سال آخر پزشکی که واجد شرایط شرکت مستقیم در آزمون ورودی دستیاری ۹۵ بودند شرکت کردند.

این دور برگزاری آزمایشی، مورد ارزشیابی قرار گرفته و نتایج ارزشیابی آن به هیات ممتحنه مرکزی و معاونت آموزشی وزارت منعکس می گردد تا در اصلاح فرآیند و شرایط برگزاری آن مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، بر اساس مصوبات قبلی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور، قبولی در این آزمون یکی از شرایط اعلام فارغ التحصیلی از دوره پزشکی عمومی بوده است لیکن اجرای این مصوبه به پایان برنامه پنجم توسعه و آماده شدن شرایط دانشگاهها برای برگزاری آزمون موکول شده بود.