قرآن سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس مرکز توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور از ایجاد وحدت نظر بین سرگروه‌های رشته‌های قرآنی وصاحب نظران مطالعات میان رشته‌ای قرآنی برای نقش آفرینی در نظام توسعه فرهنگ قرآنی‌خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، نشست توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی وضعیت، برنامه‌ها و افق پیش رو با حضور مدیران گروه‌های علوم قرآن و حدیث سراسر کشور و صاحب‌نظران مطالعات میان رشته ای قرآنی روز چهارشنبه ۲۳دی۹۴ در سالن جهاد علمی وزارت علوم برگزار می شود.

ابوالفضل خوش‌منش برگزاری این نشست را در جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مشارکت‌جویانه مبتنی بر دیدگاه‌های ذی‌نفعان بر شمرد و اظهار داشت : برنامه ریزی های کلان ستادی زمانی قابلیت اجرایی شدن می‌یابد که برآمده از شناخت دقیق مسائل دانشگاه‌ها باشد و این مهم جز از طریق تعامل گسترده با صفوف اجرایی محقق نخواهد شد.

دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی ایجاد مفاهمه دوسویه بین ستاد و صف را هدف دیگر این نشست دانست و افزود: سیاست‌های کلان حوزه علم و فناوری برای تحقق در دنیای واقعی باید به اهداف و برنامه‌های اختصاصی متناسب با هر یک از گروه‌های علمی تبدیل شوند و این فرایند جز از طریق تعامل و گفتگوی مؤثر بین همه ذی نفعان محقق نمی‌شود.

رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، یادآور شد: یکی از مطالبات مؤکد و مکرر در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری، مطالبه «انطباق آموزش عالی با نیازهای واقعی جامعه» است که در این خصوص باید  سهم و جایگاه رشته‌های قرآنی در تأمین نیازهای معرفتی جامعه مشخص شود که برای نیل به این هدف طی هفته های قبل، نظرات مدیران گروه‌های قرآنی کشور و استادان برجسته سایر رشته‌ها اخذ شد که در طول نشست به بحث گذاشته می شود.

وی در ادامه با اشاره به منشور توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان عالی ترین سند بالادستی کشور در حوزه قرآن، افزود: مهم ترین دستاورد مورد انتظار این نشست، ایجاد وحدت نظر و عزم عمومی بین سرگروه‌های رشته‌های قرآنی و صاحب نظران مطالعات میان رشته‌ای قرآنی برای نقش آفرینی در نظام توسعه فرهنگ قرآنی است.

رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پ‌ژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گفت: علاقمندان و صاحب نظران این حوزه می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را به رایانامه  quran@msrt.ir ارسال کنند.