خودکشی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مراکز مشاوره دانشجویی از این پس به هنگام ارائه آمار اقدام به خودکشی دانشجویان، به جای نام دانشجو از شماره پرونده دانشجویان استفاده می کنند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مراکز مشاوره ملزم شدند به هنگام ارائه آمار اقدام به خودکشی دانشجویان، از شماره پرونده دانشجویان استفاده کنند.

درجلسه نشست تعامل مراکز مشاوره با شورای بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که اخیرا در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد، در راستای رعایت حداکثری اصل رازداری و محرمانه ماندن اطلاعات دانشجویانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، مقررشد، مراکز مشاوره برای تکمیل برگه های مربوط به جمع آوری اطلاعات موارد خودکشی در سطح کشور بجای نام دانشجویان اقدام کننده به خودکشی از شماره پرونده استفاده کنند.

ارائه نام و مشخصات آن دسته از دانشجویانی که خودکشی منجر به مرگ داشته اند بدون اشکال دانسته شد.