دانشگاه آزاد سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد تعداد ۲۲ پرونده اعضای هیات علمی این دانشگاه موفق به دریافت ارتقای رتبه علمی شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در این جلسه از مجموع ۲۴ پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه اعضای هیات علمی این دانشگاه، با ارتقای رتبه ۲۲ پرونده موافقت شد.

از این تعداد ۱۱ پرونده مربوط به ارتقا مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری، ۱۰ پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری و یک پرونده مربوط به ارتقا از مربی آموزشیار به مربی بود.

همچنین با ارتقا رتبه یک پرونده نیز به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد و یک پرونده نیز برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.