کلاس درسسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: آیین نامه کمیته منتخب ارتقا اعضای هیات علمی واحدهای این دانشگاه بازنگری شد و براین اساس رئیس واحد به عنوان دبیر و رئیس کمیته تعیین شد.

فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق تغییرات اعمال شده در آیین نامه کمیته منتخب واحدها برای ارتقا اعضای هیات علمی روسای واحدها به عنوان دبیر و رئیس این کمیته تعیین شده اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین معاونین پژوهشی و آموزشی نیز عضو این کمیته نبودند که طبق تغییرات اعمال شده این معاونان به عنوان اعضای حقوقی کمیته اضافه شدند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اضافه کرد: این کمیته برای بررسی پرونده ارتقا و رتبه علمی اعضای هیات علمی در واحدهای مختلف این دانشگاه تشکیل می شود.

حسین زاده لطفی گفت: علاوه بر عضویت رئیس واحد، معاونان آموزشی و پژوهشی چند نفر از اعضای هیات علمی نیز در این کمیته عضو هستند.