کلاس درس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – نشست دوم گزارش برنامه پژوهشی «کلاس درس دانشگاهی» با حضور اعضای هیئت علمی و ارائه نتایج پژوهش ها و بررسی های آنها برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، نشست «کلاس درس دانشگاهی» با سخنرانی دکتر عباس کاظمی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

دکتر عباس کاظمی، مدیر این پروژه گفت: این طرح علاوه بر اینکه یک پروژه تحقیقاتی و علمی است، به دلیل مشارکت اعضاء و پژوهشگران متعدد به بازسازی اعتماد در میان آنها نیز می انجامد.

وی افزود: کلاس درس به عنوان قلب دانشگاه در ایران عمل می کند و اگر درست عمل نکند، برای آموزش عالی کشور مساله می سازد.  پیشینه کلاس درس، رابطه استاد و دانشجو، فرهنگ کلاس درس، مساله یادگیری، تکنولوژی، روزمره شدن دانشگاه و … از موضوعات در حال بررسی است.

کاظمی با اشاره به تصویب طرح در بهمن ۹۳ و آغاز آن از اردیبهشت ۹۴ خاطرنشان کرد: طرح های پژوهشی را به دو شکل دنبال کرده ایم؛ بخشی را اعضای پژوهشکده و بخشی را همکاران بیرون از مجموعه در حال پیگیری هستند.

وی افزود: به علاوه، از خرداد ماه امسال نیز برای تکمیل منابع نشست هایی با عنوان « تجربه زیسته کلاس درس دانشگاه ها» با حضور استادان و دانشجویان برگزار کرده ایم که مواد مناسبی برای کار تحقیقاتی فراهم آورده است.

این پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر نیاز به تبلیغات پروژه خاطر نشان کرد: باید فضای عمومی را نسبت به این مساله حساس کرد و روی بحث سیاست گذاری در حوزه کلاس درس در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر نهادهای سیاست گذار کار جدی کنیم.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف، دو طرح ضمیمه را با عنوان مسابقه «ملی عکس کلاس درس دانشگاهی» و مسابقه « یادداشت نویسی کلاس درس دانشگاهی» اجرا می کنیم.

کاظمی یادآور شد: مصرف فرهنگی کلاس درس، تجربه زیسته دانشجویان در کلاس درس، تجربه کار جمعی در کلاس درس، تجربه کلاس‌های درس عمومی و معارف، روابط استاد و دانشجو در کلاس درس، شیوه های تدریس در کلاس درس، فضای مجازی و کلاس درس، غیبت و سکوت در کلاس درس و شیوه‌های مطلوب کلاس درس از جمله محورهای پیشنهادی برای مسابقه هاست.

«تبارشناسی کلاس درس ( تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته)»، «اخلاق کار جمعی در کلاس درس دانشگاهی»، «بررسی تفاوت های جنسیتی در تجربه کلاس درس»، «بررسی کلاس های درس معارف دانشگاهی» عناوین برخی از پژوهش های در دست انجام است.

همچنین «ابعاد روان شناختی- جامعه شناختی کلاس درس با تاکید بر یادگیری با توجه به فضای مجازی»، « شناسایی ابعاد و زوایای نارضایتی از کلاس درس» و « ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی کلاس درس» از دیگر پژوهش های در دست انجام است که در این نشست گزارشی از روند انجام آنها بیان شد.

این پروژه یکی از اولویت های پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که نتایج آن در قالب مقاله، کتاب و همایش ارائه خواهد شد.