علوم انسانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی گفت: یکی از مشکلات این پژوهشگاه و مراکز مشابهه ضعف در حوزه بین المللی است که این امر باید تقویت شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سید جواد میری گفت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منشاء بسیاری از حرکت های تحقیقاتی وسیع در ایران بوده است اما یکی از مشکلات این نهاد و بلکه مراکز دانشگاهی کشور آن است که وجهه بین المللی آنها ضعیف بوده و این مساله موجب می شود ما با تاخیر علمی در ادامه راه مواجه شویم و به جای آنکه در بحث تحول علوم انسانی تولید کننده باشیم، مقلد و پیرو باقی بمانیم.

وی بیان داشت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یک تداوم علمی را در ایران داشته است و این مساله خود قوام دهنده و عامل استمرار بخش حرکت و حیات این نهاد بوده و این امر موجب شده تا این مرکز پژوهشی به یک قطب نمادین در کشور تبدیل شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی خاطر نشان کرد: امیدوارم وجهه بین المللی این پژوهشگاه تقویت شده و در آینده ای نزدیک شاهد رفت و آمد اساتید خارجی به این مرکز باشیم.