محمدحسین پورکاظمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام ظرفیت آزمون دکتری تخصصی گروه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: کارنامه داوطلبان دکتری ۹۵ تا دوشنبه منتشر می شود.

محمد حسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت های پذیرش این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رشته‌های علوم پزشکی حدود ۹۰۰ نفر است.

وی افزود: ظرفیت های پذیرش امروز اعلام می شود و کسانی که در آزمون دکتری شرکت کرده اند و به مصاحبه دعوت شده اند می توانند کارنامه خود را مشاهده کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: کارنامه داوطلبان آزمون دکتری ۹۵ گروه علوم پزشکی تا روز دوشنبه منتشر می شود و افراد واجد شرایط می توانند نسبت به انتخاب رشته – محل اقدام کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۳۰ نفر برای مصاحبه دعوت شده اند که این افراد می توانند برای ظرفیت اعلام شده، انتخاب رشته – محل کنند.

پورکاظمی درباره رشته های دانشگاه شاهد گفت: افرادی که رشته های دانشگاه شاهد را انتخاب کنند در روز پنجشنبه برای مصاحبه خاص این دانشگاه معرفی می شوند.