دانشگاه آزاد سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – صد و چهل و پنجمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد برگزار شد که در این جلسه راه اندازی نمایشگاه و بازارچه ای برای ارائه محصولات علمی، فرهنگی و هنری دانشجویان به تصویب رسید.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در صد و چهل و پنجمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد با اشاره به پیش رو بودن انتخابات، گفت: انتخابات یک فرآیند مهم سیاسی در کشور است که دانشگاه ها باید در این راستا بستر فعالیت مردمی را بدون حمایت جانب دارانه از اشخاص و گروه ها فراهم کنند.

وی اظهار داشت: در این راستا تقویت مبانی مشارکت مردمی و حضور دانشجویان، کارکنان و اساتید در انتخابات از وظایف دانشگاه ها است.

در ادامه جلسه شهریاری رئیس دانشگاه آزاد واحد امارات ضمن ارائه گزارش از عملکرد این واحد در نمایشگاه بین المللی Gitex گفت: این نمایشگاه باحضور شرکت های بین المللی فعال در جذب دانشجو در سال ۲۰۱۶ برگزار می شود و فرصت مناسبی برای توسعه همکاری های بین المللی و تعامل برای جذب دانشجو است.

وی به توسعه تحصیلات تکمیلی در واحد امارات اشاره کرد و گفت: براساس تعاملات صورت گرفته با اساتید خارجی و داخلی ظرفیت مناسبی برای توسعه رشته های دکتری در واحد امارات ایجاد شده است.

شریف نیا رئیس دانشگاه آزاد واحد کیش نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این واحد گفت: این واحد از سال ۸۹ شروع به کار کرد و اکنون دارای ۲۵ رشته کارشناسی ارشد، ۱۶ رشته دکتری تخصصی و یک رشته پزشکی و دندانپزشکی است.

مصوبات جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه گزارش کمیسیون شماره ۲ توسط طه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد ارائه و مقرر شد نمایشگاه و بازارچه محصولات علمی، فنی، فرهنگی و هنری دانشجویی بدون ایجاد ساختار جدید با مدیریت کانون های فرهنگی حوزه معاونت دانشجویی در واحدهای دانشگاه راه اندازی شود.

همچنین مقرر شد از رکوردداران دانشگاه آزاد تجلیل و آیین نامه آن برای اجرا تدوین شود. در این زمینه مقرر شد شورایی متشکل از معاونان دانشگاه و مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی مسئولیت کار را بر عهده بگیرند.

در ادامه، نظر به عدم افزایش هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، هزینه ارزشیابی مدارک در مقاطع مختلف مورد بازنگری قرار گرفت.

در این جلسه، صدور مدارک واحدهای برون مرزی توسط واحدهای دانشگاهی داخل کشور برای پذیرفته شدگان سال ۹۲ به قبل که به واحدهای داخلی کشور مهمان شده اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس بر صدور مدرک تحصیلی دانشجویان مهمان، توسط واحدی که سند پذیرش برای آن صادر شده است تاکید شد.

همچنین مقرر شد سایر موارد با تشخیص کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی، تصمیم گیری شود.