حسینعلی قبادیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: در طرح اعتلای علوم انسانی به موضوع اشتغال فارغ التحصیلان این حوزه توجه شد تا این حوزه نیز کاربردی شود.

حسینعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح اعتلای علوم انسانی به موضوع کاربردی سازی این علم توجه کرده است اما نباید در این زمینه افراط شود.

وی اظهار داشت: اگر علوم انسانی از مبادی نظری و فرهنگی دور شود به گونه ای که این زمینه ها حذف شده و این علم نیز مانند دیگر علوم تبدیل به تربیت کننده انسان های تکنسین شود، نمی تواند در راستای ماهیت خود حرکت کند.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در حوزه علوم انسانی باید به کاربردی سازی بها داده شود اما این روند نباید علوم انسانی را تبدیل به روزمرگی و مصرف گرایی کند.

قبادی گفت: توجه به اشتغال فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی از موضوعات مورد توجه در طرح اعتلا است و برنامه داریم دانشجویان این رشته ها برای زمینه های کاری خود ماهر تربیت شوند.