مخبر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع استقلال دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه ۷۲ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزارشد.

در ابتدای این جلسه اعضا با اشاره به برگزاری مراسم اعطای جایزه علمی پیامبر اعظم (ص) خواستار توجه و اهتمام بیشتر مسئولان به این جایزه مهم و بین المللی شدند.

اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همچنین با توجه به برخی محدودیت های ایجاد شده برای بعضی از مراکز آموزشی و پژوهشی، حمایت بیشتر از این موسسات را ضروری دانستند.

در ادامه جلسه، موضوع آمایش آموزش عالی در دستور کار قرار گرفت و معاون آموزشی وزیر علوم ادامه طرح تهیه شده در این زمینه را ارائه کرد.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تاکید بر محوریت وزارتخانه های علوم و بهداشت در آموزش عالی کشور استفاده از الگوی منطقه بندی جغرافیایی به جای تقسیم بندی استانی را نیز مورد تاکید قرار دادند.

اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ضمن لازم دانستن حضور بخش غیر دولتی در آموزش عالی بر ارتقاء کیفیت این بخش نیز تاکید کردند.

موضوع بعدی جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه طرح تطبیق مواد مندرج در طرح ارائه شده وزارت علوم پیرامون آموزش عالی با نقشه جامع علمی کشور بود که معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی باتوجه به برخی از مباحث مطرح شده در جایگاه علم و فناوری در برنامه ششم توسعه کشور گفت: جایگاه علم و فناوری در برنامه ششم یک جایگاه قابل توجه و مهم است.

وی افزود: آنچه که برخی از رسانه ها به اشتباه مطرح کردند، عدم توجه به تفکیک میان لایحه ارائه شده به مجلس برای اجرای برنامه ششم توسعه و متن برنامه ششم است.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه با اشاره به بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: از مسئولان خواستاریم تا حکم راهگشا و مفید مندرج در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، که در قوانین قبلی نیز وجود داشت را به منظور حفظ استقلال دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در برنامه ششم توسعه بگنجانند.

وی افزود: تمامی احکام، اعداد و آمار مندرج در نقشه جامع علمی کشور، مبتنی بر واقع نگری و توجه به حال و آینده علم و فناوری در سطح بین المللی است.

در این جلسه همچنین، اعضا با توجه به لزوم جامعه محور بودن آمایش آموزش عالی، تدوین اطلس ملی اشتغال را به منظور رصد و پایش روند ارتباط آموزش عالی با بازار کار خواستار شدند.

اعضا در این جلسه برعزم ملی برای مهار فشار اجتماعی معطوف به مدرک گرایی، اصلاح قوانین استخدامی به منظور جلوگیری از اتکاء صرف به مدرک دانشگاهی در ارتقاء شغلی، توجه به علوم انسانی، حفظ ارتباط میان موضوع آمایش آموزش عالی و مبانی فرهنگی اجتماعی، بازنگری و به روز رسانی دوره ای سند آمایش آموزش عالی، در نظر گرفتن تفکیک میان احکام راهبردی و راهکارهای اجرایی و تعریف یکسان از متغیرهای آماری به منظور هماهنگی در برنامه ریزی تاکید داشتند.