دانشگاه دفاع ملی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – پذیرش اعطای مجوز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه دفاع ملی بررسی و این هیات مقرر کرد این مجوز مورد پذیرش هیات‌های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت قرار گیرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه ۱۶۶ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه معاون آموزشی دانشگاه عالی دفاع ملی توضیحاتی در خصوص چگونگی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی این دانشگاه ارائه کرد.

پس از ارائه این گزارش، موضوع پذیرش اعطای مجوز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه دفاع ملی که توسط هیات امنای این دانشگاه صادر می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیات عالی جذب مقرر کرد این مجوز مورد پذیرش هیات‌های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت قرار گیرد.

 در ادامه جلسه و با توجه به پیشنهادهای واصل شده به هیات عالی جذب در جریان سفرهای دوره‌ای اعضای هیات به استان‌ها، مقرر شد این پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که برای اجرایی شدن آن ها نیاز به مصوبه هیات عالی جذب باشد، این مصوبه در دستور کار قرار گیرد.

در پایان جلسه نیز پس از بحث و بررسی پیرامون عدم جذب راتبه «بورس» تحصیلی در وزارت علوم تعدادی از اعضای هیات های اجرایی جذب و کارگروه های بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه‌های بجنورد، بیرجند، مازندران، هنر اصفهان، ایلام، صنعتی سهند، علوم پزشکی سبزوار، علوم پزشکی همدان، علوم بهزیستی و توانبخشی و جامع علمی- کاربردی تأیید صلاحیت شدند.