پزشک خانواده سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، در دویست و پنجاهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با راه اندازی دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده با ظرفیت پذیرش ۹ دستیار برای یک دوره در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت بعمل آمد.

این دوره بر اساس نامه مقام عالی وزارت بهداشت و باستناد رای صادره در این جلسه مصوب شده است.