1421910648583_13920904000221_PhotoA.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  در جلسه ۱۶۶ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد پذیرش مجوز جذب دانشگاه عالی دفاع ملی تصویب شد.

دانشگاه عالی دفاع ملی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، در ابتدای این جلسه معاون آموزشی دانشگاه عالی دفاع ملی توضیحاتی در خصوص چگونگی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه ارائه کرد.

پس از ارائه این گزارش، موضوع پذیرش اعطای مجوز جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی، که توسط هیئت امنای این دانشگاه صادر می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیئت عالی جذب مقرر کرد این مجوز مورد پذیرش هیئت‌های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت قرار گیرد.

در ادامه جلسه و با توجه به پیشنهادهای واصل شده به هیئت عالی جذب در جریان سفرهای دوره‌ای اعضای هیئت به استان‌ها، مقرر شد این پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که برای اجرایی شدن آن ها نیاز به مصوبه هیئت عالی جذب باشد، این مصوبه در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درپایان جلسه نیز پس از بحث و بررسی پیرامون “عدم جذب راتبه «بورس» تحصیلی در وزارت علوم” تعدادی از اعضای هیئت های اجرایی جذب و کارگروه های بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه‌های بجنورد، بیرجند، مازندران، هنر اصفهان، ایلام، صنعتی سهند، علوم پزشکی سبزوار، علوم پزشکی همدان، علوم بهزیستی و توانبخشی و جامع علمی- کاربردی تأیید صلاحیت شدند.