دانشگاه.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – انتصاب روسای دانشکده ها با تشکیل شوراهای مشورتی و برگزاری انتخابات اینترنتی چندی است مورد استقبال روسای دانشگاه‌ها قرار گرفته و رفته رفته باب انتخابی شدن تعیین روسای دانشکده ها باز شده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر – زهرا ساختمان: تغییر در نحوه انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها که این روزها در سطح گسترده ای در دانشگاه های کشور باب شده است، شاید برگرفته از بدعتی است که از ابتدای دولت یازدهم برای انتخاب روسای دانشگاه ها گذاشته شد.

در آن روش کمیته های مختلفی در دانشگاه ها شکل گرفت و براساس نظرخواهی و یا برگزاری انتخابات گزینه های پیشنهادی ریاست، انتخاب و به وزیر علوم معرفی می شدند و در نهایت گزینه نهایی توسط وزیر علوم منصوب می شد.

ظاهرا این تغییرات تنها به انتخاب روسا ختم نشده است و اکنون شاهد ایجاد روال جدیدی برای انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها نیز هستیم. روالی که شاید بتوان گفت برگرفته از نحوه انتخاب روسای دانشگاه ها است.

مدتی است که روسای دانشگاه ها با تشکیل کمیته، برگزاری انتخابات، نظرسنجی اینترنتی و تشکیل شوراهای مشورتی برای تعیین روسای دانشکده ها تصمیم گیری می کنند.

روسای دانشگاه ها معتقدند در این روش از نظرات تمامی اعضای هیات علمی استفاده می شود بنابراین پس از انتخاب فرد مورد نظر اعضای هیات علمی با وی ارتباط بهتر و موثرتری را برقرار خواهند کرد.

دانشگاه علم و صنعت از دانشگاه های بزرگ کشور است که از ابتدای دروه مدیریت جدید خود روال جدیدی را در انتخاب روسای دانشکده ها نهادینه و اجرای نظر سنجی را در این راستا علنی کرد.

در این دانشگاه اعضای هیات علمی پس از بررسی و برگزاری جلسات مختلف دو نفر از اعضای هیات علمی را به عنوان گزینه های پیشنهادی به رئیس دانشگاه معرفی می کنند و رئیس دانشگاه از میان آن دو گزینه یک نفر را به عنوان رئیس دانشکده انتخاب و معرفی می کند.

آغاز تحول انتصابات روسای دانشکده ها از درب دانشگاه علم و صنعت

محمد علی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت که از ابتدای حضورش در انتخاب روسای دانشکده ها این دانشگاه روال جدیدی را اجرا کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که در این دانشگاه فعالیت کنم انتخاب روسای دانشکده ها براساس نظر سنجی از اعضای هیات علمی انجام می شود.

وی افزود: در این دانشگاه طبق نظر سنجی دو گزینه پیشنهادی از سوی اعضای هیات علمی برای تصدی دانشکده ها انتخاب و به ریاست دانشگاه معرفی می شوند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: طبق قانون انتخاب رئیس دانشکده بر عهده رئیس دانشگاه است اما می توان در این زمینه برخی امور را به اعضای هیات علمی تفویض کرد و از آنها نیز نظر خواست.

سناریوی جدید نحوه انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها یکی پس از دیگری درحال ایجاد است و دانشگاه ها یکی پس از دیگری درحال تحول در نحوه انتصابات هستند.

احمدی معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق قانون رئیس دانشگاه باید انتصابات را انجام دهد اما از گذشته رسم بر استفاده از نظرات اعضای هیات علمی بوده و اکنون نیز در این دانشگاه این رسم دنبال می شود.

وی افزود: استفاده از نظرات مشورتی برای انتخاب روسای دانشکده های دانشگاه ها یک عرف است که این عرف بسیار خوب است و ما در دانشگاه از آنها استفاده می کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: روند انتخاب روسای دانشکده ها در این دانشگاه براین اساس است که شوراهای دانشکده ها ۲ یا سه نفر را به ریاست دانشگاه معرفی می کنند و در نهایت فردی که بیشترین مقبولیت را دارد انتخاب خواهد شد.

معتمدی تاکید کرد: موضوعات مربوط به دانشکده ها اصولا علمی است بنابراین نباید با روال اداری به آنها نگاه شود و اگر از نظرات مشورتی برای تصدی این مراکز استفاده شود موضوعات علمی مغفول نخواهد ماند.

نهادینه سازی انتصابات برمبنای نظرخواهی در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران از جمله دانشگاه هایی است که رئیس آن نیز با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت علوم و اعضای هیات علمی انتخاب شد؛ حال این روش برای انتصابات درونی این دانشگاه نیز اجرا می شود.

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر نحوه انتخاب روسای این دانشکده را برمبنای نظرخواهی عنوان کرد و گفت: اعضای هیات علمی یک دانشکده طی نظرخواهی دو گزینه را برای ریاست دانشکده انتخاب و فردی که بیشترین مقبولیت را دارد انتخاب خواهد شد.

وی بیان کرد: در این انتخاب سیاست دانشگاه تهران، توانمندی و علاقه فرد نیز مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت یک نفر منصوب خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران معتقد است در این روش تمایل اعضای هیات علمی را درک می کنیم و درنهایت تصمیم دانشگاه اعمال می شود.

دانشگاه شیراز نیز پا به قانون نانوشته این روزهای آموزش عالی گذاشته و نظرخواهی را مبنای انتخاب قرارداده است. نظرخواهی که به صورت اینترنتی و با ورود به دنیای مدرن درحال شکل گیری است.

نظرخواهی اینترنتی در دانشگاه شیراز

مجید ارشاد، رئیس دانشگاه شیراز از روش جدیدی برای انتصابات این دانشگاه سخن می گوید. وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای انتصاب روسای دانشکده های این دانشگاه از طریق اینترنت از اعضای هیات علمی نظرخواهی صورت گرفت.

رئیس دانشگاه شیراز تاکید کرد: در این روش از اعضای هیات علمی پرسیده می شود که به نظر آنها چه فردی شایستگی انتخاب این مسئولیت را دارا است و بعد از آن افراد معرفی شده به رای گذاشته می شوند.

ارشاد خاطرنشان کرد: در این روش با ۴ نفر که بیشترین آراء را کسب کرده اند صحبت می شود و رئیس دانشگاه یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

مشورت با اعضای هیات علمی بخشی از روند انتصابات در دانشگاه علامه

نحوه انتصابات در دانشگاه علامه طباطبایی کمی با دیگر دانشگاه های کشور متفاوت است اما تفاوت تنها در ظاهر موضوع است.

حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نحوه انتصاب روسای دانشکده های این دانشگاه را در ردیف برگزاری انتخابات نظام مند مانند دیگر دانشگاه ها نمی داند اما می گوید که برای انتخاب صحیح افراد مشورت گسترده با اعضای هیات علمی به خصوص اعضای هیات علمی با سابقه انجام می شود.

وی افزود: طی نشست های مختلفی که با اعضای هیات علمی دانشگاه داشتیم در انتصابات سعی برآن شد که فرد مورد رضایت اعضای هیات علمی را مدنظر داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: روندی که در این دانشگاه برای انتصابات انجام شد تنها مشورت بود و در این مشورت ها تمایل اعضای هیات علمی را جویا شدیم.

سلیمی معتقد است: رئیس دانشکده باید مقبولیت گسترده میان اعضای هیات علمی داشته باشد.

تغییر روند در انتصابات در دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف نیز از دیگر دانشگاه های کشور است که پا به دوران جدیدی در نحوه انتصابات روسای دانشکده های خود گذاشته است. مسئولان این دانشگاه نیز معتقدند در روند انتخاب روسای دانشکده ها نظر اعضای هیات علمی آن دانشکده پرسیده شده است.

فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روال براین اساس است که برای انتصاب رئیس دانشکده از اعضای هیات علمی نظرخواهی می شود و افرادی معرفی می شوند. در نهایت با نظر رئیس دانشگاه یک نفر انتخاب خواهد شد.

وی تاکید کرد: به طور حتم رئیس دانشگاه برای فردی حکم می زند که بتواند با آن فرد کار کند و بنابراین اختیار رئیس دانشکده رعایت خواهد شد.

انتخابات دانشگاه صنعتی اصفهان برای روسای دانشکده ها

مسئولان دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان نیز مانند دیگر دانشگاه های کشور معتقدند برگزاری انتخابات می تواند روند فعالیت اعضای هیات علمی را در زمینه های مختلف توسعه دهد چراکه اساتید حس می کنند در تصمیم گیری های دانشگاه موثر هستند.

محمود مدرس هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای مسئولیتم در این دانشگاه مجمع عمومی تمامی دانشکده ها تشکیل شد و درخصوص انتخاب روسای دانشکده ها در آنها بررسی صورت گرفت.

وی بیان کرد: با تشکیل مجمع عمومی دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان انتخابات در زمینه تعیین روسای دانشکده ها نیز برگزار شد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان بیان کرد: براساس این انتخابات سه نفر از اعضای هیات علمی به عنوان گزینه های پیشنهادی معرفی و از سوی رئیس دانشگاه از افراد معرفی شده یک نفر انتخاب شد.

این درحالی است که وی معتقد است طی دو سال گذشته آرامش خوبی در دانشگاه وجود دارد چراکه اعضای هیات علمی مشارکت خوبی با مدیریت دانشگاه دارند.

افزایش حس مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ها، افزایش مقبولیت روسای دانشکده ها میان اساتید، ارتقا جایگاه اجتماعی روسای دانشکده ها، کاهش تغییرات در تصدی روسای دانشکده ها، افزایش احترام به جایگاه اعضای هیات علمی و توسعه همکاری های علمی و آموزشی مهم ترین مزیت های روند جدید انتصابات در دانشگاه ها عنوان شده است.

از سوی دیگر طبق آیین نامه مدیریتی دانشگاه ها مصوب جلسه ۶۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ دی ماه سال ۸۹ نصب و عزل اعضای هیات رئیسه، اعضای حقیقی شورای موسسه، روسای دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، موسسات و واحدهای وابسته، مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی موسسه بر عهده رئیس دانشگاه یا موسسه است. در این آیین نامه به جزئیات نحوه انتخاب روسای دانشکده ها اشاره ای نشده است.