دانشگاه آزاد سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه آزاد گفت: این دانشگاه با ۶۸ شاخص مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه های مختلفی مانند آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، امکانات و سرمایه ای سنجیده می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در جلسه هیات امنای استان کردستان گفت: توسعه اسلامی در کنار توسعه علمی از سیاست های این دانشگاه به شمار می رود و در تمامی برنامه ها و سیاست های دانشگاه به رعایت ارزش های اسلامی پرداخته ایم.

وی تاکید کرد: سعی دانشگاه آزاد بر این است که تمامی شاخص های مورد نظر وزارت علوم، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور آموزشی و پژوهشی را رعایت کند.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه یکپارچه سازی آزمایشگاه های دانشگاه آزاد باعث شد تا از خرید موازی تجهیزات آزمایشگاهی و درنتیجه خروج ارز از کشور جلوگیری شود، افزود: به تازگی در شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه مصوبه ای برای تاسیس شرکت تجهیز و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی به تصویب رسیده است.

میرزاده با تاکید بر اهمیت تاسیس شهرک های فناوری آزاد در تمامی مراکز استانها گفت: ویژگی صنفی- خدماتی بودن این طرح وجه تمایز آن با طرح پارک های علم و فناوری وزارت علوم است چراکه اگر در طرح وزارت علوم امور صنفی- خدماتی و تجاری نیز دیده شده بود این طرح موفقیت بیشتری داشت.

وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۸۵۵ دانشگاه در ایران، گفت: از این تعداد ۵۰۵ دانشگاه متعلق به دانشگاه آزاد و سازمان سما است، به عبارتی دیگر این دانشگاه با ۲ هزار و ۳۰۰ دانشگاه کشور در رقابت است بنابراین باید با کیفیت گرایی وضعیت خود را ارتقا دهد.