دانشگاه پیام نورسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه پیام نور گفت: به زودی مجمع خیرین در این دانشگاه پیام راه‌اندازی می شود و در این مجمع از خیرین دانشگاه ساز تقدیر خواهد شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی در مجمع خیرین دانشگاه ساز رفسنجان گفت: فلسفه راه‌اندازی دانشگاه پیام نور برای برقراری عدالت آموزشی و امکان ادامه تحصیل اقشار ضعیف و کم درآمد است و همچنان نیز در این راستا حرکت می کنیم.

وی درخصوص میزان شهریه‌های این دانشگاه بیان داشت: با توجه به شهریه پایین این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها و عدم امکان افزایش شهریه باید سعی کنیم با استفاده از ظرفیت خیرین و نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت های دانش بنیان و فعال کردن مراکز رشد کمبودهای مالی و بودجه ای را جبران کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اقدام شهرداری رفسنجان بر اخذ مالیات از واحد این دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور یک دانشگاه دولتی است و معنی ندارد مانند دانشگاه‌های خصوصی با آن رفتار شود و نباید از این دانشگاه مالیات و عوارض گرفته شود و این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.