دانشگاه خوارزمیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه خوارزمی تهران و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و آموزش مشترکی را منعقد کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، این تفاهم نامه در راستای تعاملات علمی، پژوهشی و آموزشی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و نیروی انتظامی و بهره‌مندی از امکانات و توانمندی‌های یکدیگر در زمینه‌های علمی، پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین، منعقد شد.

هدف از این تفاهم‌نامه، انجام همکاری‌های مشترک در تمام زمینه‌های علمی و پژوهش‌های کاربردی بین اعضای هیات علمی، محققین و پژوهشگران سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با در نظر گرفتن ملاحظات حفاظتی و امنیتی با امکانات طرفین اعم از علمی، فنی، نیروی انسانی، اطلاعات، تجربه و تخصص طرفین است.

این تفاهم‌نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در ۲ نسخه به امضای سرتیپ دوم پاسدارعلی مویدی رئیس پلیس مباره با مواد مخدر ناجا و دکتر محمد علی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی رسید.

 محمدعلی سبحان‌اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی گفت: این دانشگاه عزم راسخی دارد که با سازمان‌ها، نهادها و مراکز اجرایی مختلف کشور همکاری علمی داشته باشد.

وی ادامه داد: تمام دانشکده‌های این دانشگاه به اتکا استادان بنام و دانشمند خود آمادگی دارند که با نیروی انتظامی کشور به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا همکاری داشته باشد.