علیرضا سلیمی نماینده مجلس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو کمیسیون آموزش در کمیسیون تلفیق گفت: طبق اخباری که به ما رسیده، تنها ۴ درصد بودجه دانشگاه‌ها در لایحه افزایش یافته است.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مباحثی که کمیسیون تلفیق در خصوص آموزش عالی پیگیری خواهد کرد، گفت: بودجه ای که به آموزش عالی اختصاص داده شده راضی کننده نیست، طبق اخباری که به ما رسیده، تنها ۴ درصد بودجه دانشگاه‌ها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق در لایحه بودجه ۹۵ رخ دهد، واقعا فاجعه خواهد بود. البته مجلس پیشنهاد اضافه شدن بودجه را خواهد داد، ما در این بخش واقعا نگرانیم و امیدواریم این خبر صحیح نباشد و اگر صحیح است، قبل از ارایه لایحه توسط دولت تصحیح شود.

بودجه پژوهشی راضی کننده نیست

عضو کمیسیون آموزش در تلفیق ادامه داد: بودجه پژوهشی کشور بسیار کم است، میزان اختصاص بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی باید به ۴ درصد برسد این درحالی است که اکنون این بودجه کمتر از نیم درصد است.

حقوق اساتید دانشگاه باید افزایش یابد

وی افزود: از مباحث دیگر که در کمیسیون تلفیق پیگیری خواهد شد، حقوق اساتید است که با توجه به فعالیت و تلاشی که دارند، راضی کننده نیست.

عدم ارایه سرویس مناسب به دانشجویان

سلیمی یادآورشد: وضعیت کیفیت خوابگاه‌ها، غذای دانشجویی و سرویس هایی که به دانشجویان ارایه می شود نیز راضی کننده نیست و دراین خصوص نیز بحث خواهیم کرد.  

ضرورت توسعه شرکت های دانش بنیان

وی ادامه داد: در زمینه توسعه شرکت‌های دانش بنیان نیز باید گام های خوبی برداشته شود، ما هنوز در این زمینه عقب هستیم، تعداد شرکت های ما در حد ظرفیت کشور نیست.

حمایت از نخبگان یک اسم است

عضو کمیسیون آموزش در تلفیق بحث حمایت از نخبگان اشاره کرد و گفت: بحث حمایت از نخبگان یک اسم است و هنوز آن گونه که شایسته است از این نخبگان حمایت واقعی نشده است.

فعالیت کارمندان فنی و حرفه ای با حقوق ناچیز

 

وی ادامه داد: همچنین دانشگاه فنی و حرفه ای آسیب جدی دیده است، برخی کارمندان این دانشگاه با حقوق ناچیز فعالیت می کنند.

 

نگاه جدید به بحث اساتید بازنشسته

سلیمی افزود: در بخش اساتید بازنشسته باید نگاه جدیدی صورت گیرد همچنین به دانشگاه های کم برخوردار و کوچک توجه بیشتری شود. نسبت استاد به دانشجو راضی کننده نیست، باید تعداد اساتید اضافه شود.