اقتصاد اسلامی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – با رأی مثبت اعضاء شورای تحول و ارتقا علوم انسانی کلیات راه اندازی رشته اقتصاد مالی اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه یکصد و یازدهم شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که در این جلسه برنامه درسی رشته اقتصاد مالی اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در دستور کار شورای تحول و ارتقاء قرار گرفت و یکی از اعضای کارگروه اقتصاد شورای تحول توضیحاتی پیرامون این رشته و سرفصل‌های آن ارائه کرد.

در این جلسه با توجه به گسترش بازارهای مالی و پولی در کشور و توسعه سازمان‌های تأمین سرمایه و نهادهای بانکی و بیمه‌گر در کشور، لزوم تبیین نگرش مکتب اقتصادی اسلام به موضوع بازارهای پولی و سرمایه از اهم دلایل راه اندازی این رشته برشمرده شده است.

پیشرفت این رشته در برخی از کشورهای اسلامی، لزوم وجود رشته اقتصاد مالی اسلامی به عنوان مکمل رشته‌های اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.

پس از توضیحات ارائه شده با رأی مثبت اعضاء کلیات تأسیس رشته اقتصاد مالی اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

اعضا همچنین در بحث و بررسی رشته درسی اقتصاد و مالی اسلامی به موضوع لحاظ کردن تفاوت میان اقتصاد مالی و اقتصاد پولی، استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در نهادهای علمی کشور، کاربردی بودن و معطوف بودن سرفصل‌های رشته به نیازهای کشور، تبیین علمی نظریات اقتصادی اسلام مانند حرمت ربا و پیوستگی بین این رشته با سایر شاخه‌های علوم اسلامی مانند فقه اشاره کردند.

در پایان جلسه نیز با رأی مثبت اعضا سرفصل‌های پیشنهادی تصویب شد.