دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال تحصیلی جدید، دانشجویان ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته زیر پوشش وام شهریه قرار گرفتند.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

وام شهریه

به گزارش پی اچ دی آزمون ، مهندس ذوالفقاریزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: امسال سعی کردیم درصد پوشش وام شهریه را حدود ۳۰ افزایش دهیم تا دانشجویان بیشتری از این امکان استفاده کنند.

وی افزود: با وجود اینکه سال گذشته باید ۷۰ میلیارد تومان به وام شهریه اختصاص می یافت، رقم تخصیصی دولت برای این وام صفر بود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: بنابراین صندوق رفاه دانشجویان این وام را در سال جاری از درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان پرداخت کرد.

وی افزود: همچنین درسال جاری به اندازه سال گذشته برای وام شهریه اختصاص داده شد، علی رغم اینکه تخصیصی به صندوق تعلق نگرفته بود.

یزدان مهر افزود: با پیگیری هایی که انجام دادیم و با توجه به نامه وزرای علوم و بهداشت به رئیس جمهور ۴۰ درصد این وام اختصاص داده شد و امیدواریم مابقی آن نیز به صندوق رفاه دانشجویان اختصاص داده شود.