سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تهران گفت : ارتباط بین صنعت و دانشگاه یکی از راهکارهای مهم برای اقتصاد مقاومتی است.

دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارتباط بین علم و صنعت گفت: میزان همکاری دانشگاه های مختلف با صنعت متفاوت است و دانشگاه تهران همواره اعلام کرده ،یک دانشگاهی است که می خواهد در تعامل جدی با جامعه باشد. درواقع وظیفه دانشگاه ها ارتقای فرهنگ عمومی و کمک به توسعه کشور است و می شود گفت که در برخی از دانشکده های دانشگاه تهران این ارتباط به طور نسبی خوب است اگرچه هنوز به رضایت مطلوب و کامل نرسیده ایم.
وی ادامه داد :سیاست هایی که پیش بینی شده بود مثل افزایش بی رویه دانشجو، به شدت به ارتقای جامعه و دانشگاه صدمه زد و باعث شد که بیشتر وقت اساتید صرف کلاس رفتن شود. از این رو باید آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه ها تغییر کند.
رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد : به نظر من اقتصاد برون گرا و محدود به داخل ،زیاد متقاضی همکاری با دانشگاه ها و تکنولوژی های پیشرفته نیست، امیدوارم که با پیاده شدن اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد برون زا و یک اقتصادی که مبتنی بر رقابت جهانی باشد همه ایران را تشویق کند که از این سرمایه ملی استفاده کنند .ما در دانشگاه تهران بر روی مدل هایی که بتواند این همکاری را توسعه دهد کار کردیم و الان چندین مرکز و موسسه مشترک با نهادهای مختلف داریم و در حال توسعه این مراکز هستیم چون فکر می کنیم درحال حاضر یکی از راه حل ها همین باشد.
برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز در این باره خاطر نشان کرد : در کل ارتباط دانشگاه ها با صنعت در داخل کشور ضعیف است و آخرین اقدامات برای افزایش ارتباطات تاسیس شرکت های دانش بنیان به عنوان بهترین راه حل عنوان شده است و دانشگاه ها درحال کار روی این مسئله هستند و دانشگاه ما هم در این زمینه فعال است، قبول دارم نسبت به آنچه که این ارتباط باید باشد ضعیف است اما اینکه این ارتباطات در دانشگاه علم و صنعت نسبت به سایر دانشگاه کمتر باشد هم نیست.