فتنه‌های پیچیده‌تری در راه است/ خواص جامعه باید روشنگری کنند