نمونه‌های برجسته اخلاق را باید از فرهنگ اهل بیت(ع) بگیریم