دانشگاه.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: به زودی مرکز پژوهشی و تحقیقاتی با محوریت آسیب های اجتماعی و چالش های پیشروی جوانان در این دانشگاه راه اندازی می شود.

طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه داریم تا پایان بهمن ماه مرکز پژوهشی و تحقیقاتی با محوریت آسیب های اجتماعی و چالش های جوانان را زیر نظر کمیسیون کمیته سلامت روان این دانشگاه راه اندازی کنیم.

وی افزود: این مرکز پژوهشی و تحقیقاتی به صورت آزمایشی در یکی از واحدهای تهران این دانشگاه که دارای رشته و اعضای هیات علمی مرتبط است، راه اندازی خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد بیان کرد: هدف از راه اندازی این مرکز ایجاد بسیج عمومی و انجام فعالیت های علمی برای رفع مشکلات جوانان و آسیب های اجتماعی است.

هاشمی خاطرنشان کرد: درحال رصد و بررسی واحدهای این دانشگاه درشهر تهران هستیم تا مکان مناسبی را برای این مرکز تحقیقاتی شناسایی کنیم.