دانشگاه آزاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات تفاهم‌نامه امضا کردند