دانشگاه.دانشگاه سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: موضوع فواید و ضررهای ادغام و عدم ادغام ۲ معاونت فرهنگی و دانشجویی در جلسه معاونان فرهنگی دانشگاه های برتر بررسی می شود.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین جلسه معاونان فرهنگی ۱۳ دانشگاه برتر کشور یکشنبه ۶ دی ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسه موضوعات مخلتف از جمله فواید و ضررهای ادغام و عدم ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها بررسی خواهد شد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران بیان کرد: طی صحبت های صورت گرفته قرار است ۱۳ دانشگاه برتر کشور اساسنامه ای با محوریت حوزه های مختلف دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی داشته باشند که در دومین جلسه معاونان فرهنگی این دانشگاه ها بخش فرهنگی این اساسنامه بررسی خواهد شد.

سرسنگی اضافه کرد: همچنین در دومین جلسه معاونان فرهنگی دانشگاه های برتر کشور موضوع برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها بررسی می شود.

وی گفت: هدف از تشکیل این جلسات ارائه پیشنهاداتی برای بهبود آموزش عالی کشور و ارائه مباحث کلان فرهنگی دانشگاهی است.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: نخستین جلسه معاونان فرهنگی ۱۳ دانشگاه برتر کشور ماه گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد.