سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) – نمایندگان مجلس تعریف اصطلاحات به کار رفته در طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را معین کردند.
به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی مجلس ماده ۱ طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را که اختصاص به تعریف اصطلاحات به کار رفته در این طرح داشت به تصویب رساند.
براساس این مصوبه به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ فرهنگیان و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی غیر دولتی دانشگاه اطلاق می‌شود.
همچنین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، (وزارتین) و فرایندی که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود، «سنجش» نامیده می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ماده یک طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، «پذیرش» را فرایندی تعریف کردند که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد.
در انتهای این ماده تحصیلات تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی تعریف شده است.
همچنین ماده ۲ طرح که مرجع برنامه‌ریزی،‌ تصویب مقررات‌، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو تحصیلات تکمیلی را مشخص می‌کرد به علت ابهام موجود و با درخواست رئیس کمیسیون آموز و تحقیقات برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.