سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد نه رشته‌ی بدون مجوزی داشته و نه پذیرشی در رشته‌های بدون مجوز در این دانشگاه صورت گرفته است.
مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دانشگاه آزاد بر اساس قانون تصویب رشته‌های دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، موظف است تقاضای تصویب رشته‌های دانشگاهی را در پورتال گسترش وزارت علوم یا وزارت بهداشت ثبت کند و نظارت بر صحت اطلاعات درج شده به وسیله‌ی دو مرجع کمیته‌ی آمایش و گسترش رشته‌ها در استان‌ها و معاونت آموزشی دانشگاه در سازمان مرکزی انجام می‌شود.
وی افزود: در صورت تائید شرایط، این تقاضا به دفتر گسترش وزارت علوم ارسال خواهد شد و دفتر گسترش براساس ضوابط تصویب رشته، موظف است به تقاضای دانشگاه آزاد رسیدگی کند، همچنین خروجی نظر دفتر گسترش یا تائید رشته است که به ما ابلاغ می‌شود در غیر این صورت تقاضای ما در صورت عدم تائید در یک کمیته‌ی ۳ نفره بررسی می‌شود.
علوی فاضل تاکید کرد: این کمیته‌ی ۳ نفره متشکل از نماینده‌ی وزارت علوم،‌ نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نماینده از دانشگاه آزاد است و پرونده‌ها در آن جا مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه رشته‌ای توسط این کمیته تصویب شود،‌ به صورت قانونی است که به وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌شود. 
وی در پایان گفت: دانشجویان هیچ نگرانی در خصوص کد رشته‌ها نداشته باشند و دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون نه پذیرش در رشته‌ی بدون مجوز داشته و نه هیچ رشته‌ی بدون مجوزی در دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد.