دانشجوی خارجی سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: صدور ویزای دانشجویان غیرایرانی در راستای تسهیل ورود این دانشجویان به دانشگاه های کشور ۳ روزه شد.

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش زمان صدور روادید دانشجویان غیرایرانی گفت: با هماهنگی‌هایی که با وزارت خارجه و نهادهای ذی ربط صورت گرفته روادید دانشجویان غیرایرانی در طول ۳ روز صادر می شود.

وی ادامه داد: در گذشته صدور روادید دانشجویان غیرایرانی حدود یک ماه به طول می انجامید ولی با هماهنگی های صورت گرفته روادید این دانشجویان در ۳ روز و در نهایت یک هفته صادر می شود.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان افزود: با هماهنگی با وزارت خارجه، اطلاعاتی که ما از دانشجویان غیرایرانی دریافت کرده و بررسی می کنیم، برای وزارت خارجه نیز کفایت می کند.

وی ادامه داد: همکاری بسیار خوبی صورت گرفته تا در پذیرش دانشجویان غیرایرانی یک روان سازی کلی صورت گیرد.

حاج جباری افزد: صدور به موقع روادید یکی از کارهایی است که در راستای روان سازی ورود دانشجویان غیرایرانی صورت گرفته که البته لازم است ولی کافی نیست، برای همین روان سازی بخش های دیگر نیز برای پذیرش این دانشجویان در دستور کار قرار داشته و درحال انجام است.