وحدت حوزه و دانشگاه اگر با مصادیق و مبانی کلام امام خمینی ره‌ و مقام معظم رهبری تبیین شود موجب برجسته شدن نقاط قوت حوزه و دانشگاه‌ها می‌شود.