سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) – در حال حاضر ۱۱۶ خدمات تخصصی برای هدایت و به نتیجه رساندن پژوهش ها در جهاد دانشگاهی فعالیت می کنند.
حمید امین اسماعیلی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در راستای برنامه تجلیل از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی گفت: هدف ما از برگزاری این برنامه این بوده تا بتوانیم از افرادی که طی چهار سال اخیر در حوزه ی پژوهش و فناوری در جهاد دانشگاهی  تلاش کردند، تقدیر و تشکر کنیم.
وی ادامه داد:این تقدیر و تشکر شامل چندین گروه از جمله گروه پژوهشگاران و فناوران است که در انجام پژوهش های کاربردی و توسعه برای کشور فعالیتهای قابل توجهی انجام دادند.
اسماعیلی بیان کرد:گروه دیگر مربوط به مدیران پژوهشی است که به عنوان افرادی هستند که برنامه های پژوهشی را در سازمان برنامه ریزی و اجراء کردند.
وی در خصوص ساختار پژوهش اظهار کرد: ساختار پژوهش به چندین گروه تقسیم شده است از جمله گروه پژوهش  و گروه پژوهشی برتر که حدود ۱۳۵ گروه در جهاد  دانشگاهی می باشند.
این معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی افزود: در حال حاضر ۱۱۶ مرکز خدمات تخصصی داریم که وظیفه ی آنها هدایت پژوهش ها و به خاتمه رساندن این پژوهش ها است.
وی خاطر نشان کرد:بنابراین هدف از این برنامه حمایت و پشتیبانی از افرادی که  به عنوان پژوهشگر، مدیر و کارفرما نقش بسزایی در تغییرات و پیشرفت پژوهش ها دارند بوده است.