سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) – برای ورود صنایع و فناوری‌های جدید به فرهنگسازی نیاز است که این کار باید توسط علوم انسانی انجام شود.

رسول رسولی‌پور رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بومی‌سازی رشته علوم انسانی از مدارس بیان کرد: جداسازی رشته انسانی از خانه و مدرسه حرف درستی است. باید قبل از پرداختن به این رشته در دانشگاه و مراکز آکادمیک، سطوح پایین‌تر این کار را آغاز کنند.
وی ادامه داد: در صورت بومی‌سازی رشته علوم انسانی از مدارس علاوه بر تقویت این رشته، باعث می‌شود تا دانش‌آموختگان در سطح دانشگاهی به شکل منسجم‌تری از این علم دست پیدا کنند.
رسولی‌پور با اشاره به این که علوم انسانی همواره مظلوم بوده است، عنوان کرد: به دلیل نیاز کشور به فرآورده‌های صنعتی همواره به رشته‌های علوم انسانی کمتر توجه شده است و البته طبیعی است که در چنین شرایطی به پزشکی و کشاورزی بیشتر اهمیت داده شود.
وی اضافه کرد: همواره با این استعدادی که خروجی علوم انسانی ملموس نیست و به رفاه و بهداشت و آموزش کمتر کمک می‌کند، این روند ادامه پیدا کرده است.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که برای ورود مدرنیته باید فرهنگسازی صورت گیرد که این مسئولیت علوم انسانی است.