دانشگاه علامه سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کمیته عفاف و حجاب این دانشگاه با هدف اجرایی سازی وظایف دانشگاه ها براساس قانون مصوب عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

حسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین جلسه کمیته عفاف و حجاب این دانشگاه تشکیل شد و قرار است این کمیته به صورت منظم و هر دو هفته یکبار در دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شود.

وی تاکید کرد: این کمیته زیر مجموعه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شکل گرفته و قرار است وظایف واگذار شده از سوی قانون عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها را بررسی و زمینه های اجرای آن را فراهم کند.

معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: در جلسه نخست این کمیته اولویت های کلی تعیین شد و قرار است در جلسه آینده موضوعات کار این کمیته بررسی و تعیین شود.

ملکی گفت: در این کمیته برنامه های مربوط به ترویج و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه بررسی و تعیین خواهد شد.