طلاب حوزه علمیه قم در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه تجمع کردند