علوم انسانی استاد دانشگاه تهران گفت: وحدت حوزه و دانشگاه موفقیت‌آمیز نبوده است و منتج به تحول در علوم انسانی نشده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، خسرو باقری استاد دانشگاه تهران در همایش بررسی نقش حوزه و دانشگاه در تحول علوم انسانی در دانشگاه تهران درخصوص موضوع وحدت حوزه و دانشگاه گفت: یکی از عوامل عدم موفقیت در این زمینه تصور ناصحیح از علوم انسانی و تحول در آن در حوزه و دانشگاه بوده است.

استاد دانشگاه تهران با ارجاع به گذشته و نگاه حوزه‌های علمیه بیان داشت: در گذشته، حوزه علمیه نیز به کلی در برابر علوم انسانی غربی می‌ایستاد. به طور کل، هر دو طیف دچار نوعی بدفهمی نسبت به علوم انسانی بوده‌اند، ضمن اینکه حوزه در مجموع نگاهی ایدئولوژیک داشته است و غرب را یک فضای ناحق در برابر فضای برحق اسلام می‌دیده است.

باقری افزود: این بدفهمی همچنان وجود دارد و عده‌ای حتی آیات قرآنی را با علوم روانشناسی مطابقت می‌دهند. این راه به بن بست می‌رسد، به این دلیل که وقتی حقانیت قرآن محرز است، نمی‌توان آن را در بساط تجربه سنجید.

وی با اشاره به نگاه دانشگاهیان تاکید کرد: در دانشگاه نیز نگاهی وجود دارد که حوزه را محدود به دین می‌کند و صرفا به بررسی واقعیات و علوم روز می‌پردازد. به این دلیل در دانشگاه میان فرهنگ و دین ارتباط برقرار نمی‌شود.

حجت الاسلام خسروپناه رئیس پژوهشگاه فلسفه و حکمت ایران نیز در این همایش گفت: حوزه، یک مرکز آموزش است که به تبیین موارد دینی می‌پردازد و روش حاکم در آن، اجتهادی است و نمی‌شود گفت حوزویان در خصوص موارد مختلف نگاه دیدگاهی صرف دارند.

وی بیان کرد: دانشگاه فضای آموزشی و ترویجی است که با استفاده از منابع علمی به گسترش علوم می‌پردازد.

رئیس پژوهشگاه فلسفه و حکمت ایران عنوان کرد: اگر وحدت حوزه و دانشگاه را وحدت و همکاری در هدف ببینیم بنابراین تاکنون کسی را ندیدم که بگوید این دو فضا باید ادغام شود. و در اصل بزرگان می گویند باید این دو نهاد با یکدیگر همکاری داشته باشند.