با توجه به تقاضای کاربران سایت ، داوطلبان می توانند هر نوع پیشنهادی در مورد آزمون نیمه متمرکز بعدی در اینجا مطرح کنند.

۱- بی احترامی نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی جرم است.

۲- اگر کسی بی احترامی به شما و سایرین کرد ، کامنت ایشان را حذف می کنیم بنابراین بحث با اینگونه اشخاص را ادامه ندهید.

۳- کامنت های که بحث را به حاشیه می کشند حذف خواهند شد از جمله تشویق برای تحصیل در خارج از کشور .

۴- در مورد سهیمه ها نیز لازم به اشاره مستقیم نیست و در صورت اشاره بی احترامی به دیگر داوطلبان می شود.

دیدگاه های که در آن ها از الفاظ ناپسند استفاده شده باشد حذف می شوند. و همچنین هرگز سعی نکنید دیدگاه خود را به دیگران تحمیل کنید.

نکته ای هم که هست : برخی کامنت ها به دلیل ناشناخته بودن ip ، بعدا در بین دیگر کامنت ها قرار می گیرند ، و باعث عوض شدن ترتیب شماره کامنت ها ، بنابراین اگر کسی را مورد خطاب قرار می دهید از نام شخص نیز استفاده نمایید.

نکته دوم : از نام کامل یا یک اسم مستعار منحصر به فرد استفاده کنید چرا که ممکن است چند نفر با یک نام مشابه وجود داشته باشند.

دیدگاه های خود را به طور خلاصه و در چند خط مطرح کنید تا خلاصه و مفید باشند . و قبل از ارسال دیدگاه یک بار آن را بازبینی نمایید.

این یک بحث علمی خواهد بود و نظرات شما نیز تنها برای تبادل افکار و اعقاید بین خودتان. از اعتراض مستقیم به آزمون دکتری نیمه متمرکز برگزار شده خودداری کنید و اینجا محل اعتراض نیست . در سالم ماندن بحث با ما همکاری نمایید. باتشکر