پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵ منحصرا و به طور مستقیم براساس فراخوان خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صورت خواهد پذیرفت.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: پذیرش متقاضیان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد براساس آیین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۵ مرداد ۹۳ و اصلاحیه مربوط به آن به شماره ۱۱۴۳۴۷/۲۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۹۳ و پذیرش متقاضیان برای ورود به مقطع دکتری براساس آیین نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸ تیرماه ۹۳ و اصلاحیه مربوط به آن به شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱مورخ ۱۶ اسفند۹۳ و با تایید نهایی سازمان سنجش صورت می پذیرد.

وی افزود: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درمورد پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان از بعد از ظهر امروز ۳۰ فرورودین ماه روی سایت سازمان قرار گرفته و در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه منتشر می شود.

پذیرش بدون آزمون دکتری

پذیرش بدون آزمون دکتری و ارشد بر اساس فراخوان خاص دانشگاه ها | دکتری بدون آزمون ۹۴ | ارشد بدون کنکور | پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دکتری کارشناسی ارشد